Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration

KV dėstytojų ir magistrantų publikacijos

2022 metai

Buckė, V., Ruželė, D., Ruževičius, J., Buckus, R. (2022). The Link between the Application of Quality Management Principles and Risk Management in Healthcare

Buckė, V., Ruželė, D., Ruževičius, J. (2022). Risk Management Maturity Enhancement in Healthcare through the Application of Quality Management Principles

Žemčugovienė, Ž., Buckė, V., Ruževičius, J. (2022). Consolidation of the Quality Indicator System for Clinical Laboratory Performance Improvement

2021 metai

Impulevičienė, J., Ruževičius, J. (2021). A Model of Lithuania for Work-Life Quality Balance: Private and Public Sectors

2019 metai

Buckė, V., Ruževičius, J., Buckus, R. (2019). Service Quality Management at Lithuanian Healthcare Institutions

Ruževičius, J., Iavnova, S. (2019). Kачество жизни на работе: концепция и исследования

2018 metai

Serafinas, D. (2018). ВОЗМОЖНОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ И «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИК

Rakštelienė, A., Ruževičius, J. (2018). Performance Quality: Influence of Work Environment Factors for Informal Training Transfer

Ruževičius, J., Dapkus, M. (2018). Methodologies for Calculating the Carbon Footprint of Small Organizations

2017 metai

Ruževičius, J., Valiukaitė, J. (2017). Quality of Life and Quality of Work Life Balance: Case Study of Public and Private Sectors of Lithuania

2015 metai

Astrauskaitė, S., Daugvilienė, D., Ruževičius, J. (2015). Kokybės vadybos integruoto metodo diegimo Lietuvos viešajame sektoriuje galimybių tyrimas. Verslo ir teisės aktualijos. Mokslo darbai / Current Issues of Business and Law. Research papers, Vol. 10.

Kazlauskienė, I., Ruževičius, J. (2015). Vartotojų pasitenkinimas medicininės laboratorijos paslaugomis. LEA: Lietuvos ekonomikos augimo ir stabilumo strateginės kryptys. Nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos vykusios 2015 m. spalio 22 d. Recenzuotų straipsnių rinkinys.

Paškovska, M., Adomaitienė, R. (2015). Elektroninės prekybos interneto svetainių kokybės vertinimas. LEA: Lietuvos ekonomikos augimo ir stabilumo strateginės kryptys. Nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos vykusios 2015 m. spalio 22 d. Recenzuotų straipsnių rinkinys.

Pribušauskaitė, J., Ruževičius, J. (2015). Dirbančių moterų ir namų šeimininkių gyvenimo kokybės suvokimo ir vertinimo ypatumai. LEA: Lietuvos ekonomikos augimo ir stabilumo strateginės kryptys. Nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos vykusios 2015 m. spalio 22 d. Recenzuotų straipsnių rinkinys.

Ruželė, D., Serafinas, D. (2015). Lean vadybos inovacijų skatinimo ir sėkmingo taikymo Lietuvos medienos sektoriaus įmonėse veiksniai. Verslo ir teisės aktualijos / Current Issues of Business and Law. Vol. 10, p. 130-156.

Ruževičius, J. (2015) . Мировое еразвитие менеджмента качества.

Ruževičius, J. (2015). New challenges for quality management. Товари i ринки/Commodities and markets, Nr. 1.

Simonavičienė, A., Ruževičius, J. (2015). Savęs įvertinimo kokybės vadybos modelių analizė ir jų taikymo ypatumai mažose ir labai mažose verslo įmonėse. LEA: Lietuvos ekonomikos augimo ir stabilumo strateginės kryptys. Nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos vykusios 2015 m. spalio 22 d. Recenzuotų straipsnių rinkinys.

2014 metai

Serafinas, D., Ruželė, D. (2014). Lean organizacijų evoliucija. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. T. 69, p. 119-136.

Šiaučiūnas, A. (2014). Prekės ženklo vartotojiškos vertės analizė (Dacia prekės ženklo Lietuvos naujų automobilių rinkoje atveju). VU EF Studentų mokslinės draugijos konferencija: straipsnių rinkinys.

2013 metai

Lukauskienė, A., Ruževičius, J. (2013). Bendrojo vertinimo modelio veiksmingumo didinimo galimybių tyrimas. Verslo ir teisės aktualijos / Current Issues of Business and Law. Vol. 8, p. 90-119.

Ruževičius, J. Changements de paradigme du management de la qualité.

Ruževičius, J. Qualité de vie: notion globale et recherche en la matière.

2012 metai

Ruževičius, J. (2012). Management de la Qualite. Introduction.

Ruževičius, J. Религиозно-этнические требования к качеству продуктов и услуг.

Ruževičius, J., Milinavičiūtė, I., Klimas, D. Peculiarities of business process management lifecycle and different maturity levels: the banking sector’s case

Vaičekauskaitė, R., Serafinas, D. Mokslo kokybė: akademinis ir vadybinis konceptualizavimo aspektai.

2011 metai

Ruževičius, J., Žilinskaitė, K. Halal produktų kokybės užtikrinimo sistema.

2010 metai

Ruževičius, J. (2010). Технические барьеры в международной торговле в контексте стандартизации и качества. Стандарты и качество, №11

Zajarskas, R., Ruževičius, J. (2010). Evaluation of the Effectiveness of the Quality Management System of the Service Enterprice. Ekonomika ir vadyba, t. 15

Ruževičius, J. (2010). Brandžios asmenybės ugdymo vadovas. Recenzija. Verslo ir teisės aktualijos, vol. 6.

Ruževičius, J. (2010). Технические барьеры в международной торговле в контексте стандартизации и качества. Стандарты и качество, март 2010

Bubnienė, D., Ruževičius, J. (2010). Kokybės valdymo sveikatos priežiūros institucijose ypatumai. Verslo ir teisės aktualijos, t. 5

Klimas, D., Ruževičius, J. (2010). Methodological aspects of implementation of business process outsourcing. Issues of Business and Law, vol. 2

Juškys, A., Ruževičius, J. (2010). Aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo motyvacija ir naudingumas: Vokietijos aukštųjų mokyklų patirties studija. Current Issues of Business and Law, vol. 5

Ruževičiūtė, R., Ruževičius, J. (2010). Brand Equity Integrated Evaluation Model: Consumer-based Approach. Ekonomika ir vadyba, vol. 15

Ruževičius, J. (2010). Commodity Science as a Predecessor of Quality Management sciences. Ekonomika, vol. 89(3)

Kosinskienė, A., Ruževičius, J. (2010). Sveikatos priežiūros kokybės valdymas ligoninėje. Medicinos teorija ir praktika, t. 16, Nr. 4

Klimas, D., Jonaityte, B. Development of the Best Practice Business Process Management Methodology

Guseva, N., Ruževičius, J. Interneto produktų kokybė ir jos vertinimo modeliai

Ruževičius, J. Kokybės vadybos aprėpties plėtra

Mikulis, J., Kaziliūnas, A. Visuotinė kokybės vadyba Lietuvos įmonėse

2009 metai

Milišiūnaitė, I., Adomaitienė, R., Galginaitis, J. (2009). Quality management as a tool for quality culture embedment: Vilnius University approach. Paper presented in track 1 at the 31st Annual EAIR Forum in Vilnius, Lithuania 23 to 26 August 2009

Guseva, N. (2009). Website Quality Improvement through its Localization. IACCM Online Conference Proceedings June 2009

Guseva, N., Ruževičius J. (2009). Sertifikavimo ženklas kaip elektroninės komercijos kokybės ir patikimumo indikatorius. Verslo ir teisės aktualijos, t. 4

Mikulis, J. (2009). Management Systems and Competitiveness of a Country – Lithuanian context. Verslo ir teisės aktualijos, t. 3

Ruževičius, J. Development of Sustainable and Socially Responsible Business in Lithuania in the International Context.

2008 metai

Melynyte, O., Ruzevicius, J. (2008). Framework of Links between Corporate Social Responsibility and Human Resource Management. Forum Ware International, vol. 1

2007 metai

Serafinas, D., Alber, S. (2007). Study of QMS Models and Their Development in Lithuanian Universities. Forum Ware International vol. 2

Ruzevicius, J., Waginger, E. (2007). Eco-labeling in Austria and Lithuania: a Comparative Study. Engineering Economics No. 4(54)

Ruzevicius, J., Arkanaviciute, D. (2007). Quality of Life and its Components Measurement. Engineering Economics vol. 2.

2006 metai

Ruževičius, J., Guseva, N. (2006). Interneto svetainių kokybės vertinimo ypatumai. Ekonomika: mokslo darbai, t. 75

2004 metai

Ruzevicius, J., Adomaitiene, R., Sirvidaite, J. (2004). Motivation and Efficiency of Quality Management Systems Implementation: a Study of Lithuanian Organizations. Total Quality Management, Vol. 15, No. 2

Adler, J., Shper, V. The Ideas of Dr. W. E. Deming and their Fate – specialiai KV svetainei

Kong, Y., Goh, T. N. Strategic improvement of quality of global sourcing in unstable environments – specialiai KV svetainei

Su Mi Dahlgaard-Park, Jens J. Dahlgaard. DREAMING EXCELLENCE

Ruževičius, J. Экологический след как новый количественный индикатор устойчивого развития

Ruževičius, J. Всеобщее управление качеством (ВУК)

Ruževičius, J. Развитие международной системы сертификации и систем управления качеством

Ruževičius, J. Интегрированная модель качества

Mikulis, J., Kuisys, P. A. Praktinis VKV principų pritaikymas Lietuvoje – ISO 9001:2000 ir EFQM tobulumo modelis – esama situacija ir pažanga