Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration

KV magistro programa

KOKYBĖS VADYBA
Vadybos magistro programa
Programos valstybinis kodas 62403S108; kodas pagal ISCED 51234
(Lietuvos Studijų ir mokymo programų registre buvęs šios programos pavadinimas
Komercinė kokybės vadyba“ pakeistas į „Kokybės vadyba“ – Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministro2007 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. ISAK-1100)

   

    N.B. 1.Nuolatinių studijų trukmė – 1,5 metų, ištęstinių studijų trukmė – 2 metai.

        N.B. 2. Stojamųjų egzaminų nėra.

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Kokybės vadybos magistro programos tikslas – ruošti aukštos kvalifikacijos vadybininkus ir vadovus, turinčius visapusiškas žinias ir gebėjimus kokybės vadybos srityje, gebančius įgyvendinti Lietuvos nacionalinę kokybės programą ir verslo strategiją, Europos Sąjungos kokybės politiką bei įvairių veiklos sričių įmonių veiklos strateginius uždavinius, projektuoti ir diegti organizacijose kokybės, aplinkosaugos, tausojamosios plėtros, saugos, socialinės atsakomybės vadybos sistemas, vadovauti organizacijos veiklai kokybės ir kitose vadybos srityse bei atlikti mokslo tiriamuosius darbus produktų ir organizacijų veiklos kokybės užtikrinimo ir kitose vadybos srityse.

Detalų programos aprašymą ir studijų planą rasite mūsų svetainės skiltyje Programos aprašas