Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration

Kontaktai

Kokybės vadybos magistro programos vadovas – prof. dr. Dalius Serafinas
dalius.serafinas@evaf.vu.lt, Saulėtekio al. 9, II rūmai, 704 kab. Tel. (+370-5) 2366127, (+370-6) 8776262

Programos komiteto narė, EVAF Studijų prodekanė – doc. dr. Roma Adomaitienė
roma.adomaitiene@evaf.vu.lt, Saulėtekio al. 9, II rūmai, 404 kab. Tel. (+370-5) 2366124

Programos mokslinės temos vadovas – prof. habil. dr. Juozas Ruževičius
juozas.ruzevicius@evaf.vu.lt, Saulėtekio al. 9, II rūmai, 715 kab. Tel. (+370-5) 2366155, (+370-6) 8609710

Studijų programos koordinatorė – Gintarė Paulauskaitė

gintare.paulauskaite@evaf.vu.lt, Saulėtekio al. 9, II rūmai, 412 kab. Tel. (+370-5)2366280