Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration

Magistro darbų rengimo METODINIAI NURODYMAI

Kokybės vadybos programos Baigiamųjų darbų projektų ir Magistro darbo rašymo METODINIAI NURODYMAI nuolatinės ir ištęstinės studijų formos studentams

Kokybės vadybos studijų programos Magistro darbo rengimo Metodiniai nurodymai 2022

Magistro darbo Metodiniai nurodymai