Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration

Knygos


Ruževičius, Juozas, Management de la qualité. Notion globale
et recherche en la matière
: manuel. Vilnius, 2012.

Ruževičius, Juozas, Kokybės vadybos metodai ir modeliai. Vilnius, 2007. 316 p. ISBN 9789955665571.

Ruževičius, Juozas, Kokybės vadybos modeliai ir jų taikymas organizacijų veiklai tobulinti. Vilnius, 2006. 215 p. ISBN 9986198372

Ruževičius, Juozas, Management de la qualité : manuel. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 235 p. ISBN 9789955330899

Mikulis, Juozas, Pažangūs vadybos principai. Visuotinė kokybės vadyba : mokomoji knyga. – Vilnius : Ciklonas, 2007. – 140 p. – ISBN 978-9955-695-60-8

Beržinskas, Gediminas. Elevacinė etika: moralės doktrina auklėjimui, mokymui, saviugdai, studijoms, vadybai. Vilniaus universitetas. Vilnius, 2010. – 231 p. – ISBN 9786094080739

Beržinskas, Gediminas. Vadovo asmenybės ugdymo etika: monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. – 311 p. – ISBN 9986199689

Beržinskas, Gediminas. Elevacinė etika: moralės doktrina lyderiams, mokytojams, šviesuoliams, vadovams. Kaunas: Verba vera, 2008. – 351 p. ISBN 9789955943099

J. Ruževičius. Total quality management and its integration with knowledge management // Total quality management : contemporary perspectives and cases by Rajmanohar, T.P. Dehradun : ICFAI university PressBooks, 2008

Slatkevičienė G., Vanagas P. Veiklos kompleksinio vertinimo sistema: sudarymo teorija ir metodai