Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration

Programos tobulinimas

Siekiant tenkinti mūsų programos studentų lūkesčius ir įsiklausyti į absolventų patarimus, Kokybės vadybos magistro studijų programos komitetas vykdo programos tobulinimą. EF kokybininkų komanda aktyviai dirba vystydama ir gerindama programą bei studijų joje procesą, tai liudija priimami sprendimai ir pastebimi jų įgyvendinimo rezultatai.

KV studiijų komiteto 2016.06.19 posėdžio protokolas

KV studijų komiteto 2015.12.02 posėdžio protokolas

EF Vadybos katedros 2015.09.09 posėdžio protokolas

KV studijų komiteto 2015.08.31 posėdžio protokolas

KV studijų komiteto 2014.04.30 posėdžio protokolas

KV studijų komiteto 2012.01.05 posėdžio protokolas

KV studijų komiteto 2011.06.17 posėdžio protokolas

KV studijų komiteto 2010.06.02 posėdžio protokolas