Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration

Doc.dr. D. Serafinui įteiktas Nacionalinis kokybės prizas

s IMG_5910

2014 m. balandžio 7 d. LR Vriausybės posėdyje VU EF dėstytojui doc. dr. Daliui Serafinui premjeras Algirdas Butkevičius įteikė Nacionalinį kokybės prizą už pasiekimus konsultacinėje veikloje. Šis prizas įteikiamas organizacijoms, kurios nacionaliniu lygiu pripažįstamos kaip geriausios ir inovatyviausios visuotinės kokybės vadybos aspektu. Doc.dr. D.Serafinas yra vienas iš konsultacinės įstaigos „Kvalitetas“ steigėjų ir vadovų, veiklos patirtį ir novacijas perteikiantis VU EF studentams.

Šia proga Diana Mieliauskaitė kalbina doc. Dalių SERAFINĄ ir profesorių Juozą RUŽEVIČIŲ – Kokybės profesionalų tarptautinės gildijos tikruosius narius.

Ką atspindi Nacionalinis kokybės prizas?

Juozas: Nacionalinis kokybės prizas – tai organizacijos veiklos ir valdymo kokybės įvertinimas, apimantis vadovo kaip lyderio veiklą, organizacijos veiklos kokybės politiką ir strategiją, procesų ir išteklių valdymą, socialinį atsakingumą, inovacijas, klientų, vartotojų bei darbuotojų poreikių tenkinimą ir kitas sritis. Kokybės konsultacinė kompanija „Kvalitetas“ jau 17 metų sėkmingai vysto veiklą verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų mokymų, konsultavimo ir mokslo bei verslo projektų diegimo srityje ir yra pirmoji konsultacinė įstaiga Lietuvoje, kurios veikla buvo įvertinta skiriant Nacionalinį kokybės prizą. Pažymėtina, kad „Kvaliteto“ veikla glaudžiai siejasi su tyrinėjimais studijų ir mokslo vadybos klausimais.

 

Daliau, ką asmeniškai Jums, kaip EF dėstytojui,  reiškia šis išskirtinis apdovanojimas? Ar tai kaip nors prisideda ar prisidės prie studijų kokybės tobulinimo Vilniaus universitete?

Dalius: Esu vienas iš konsultacinės įstaigos „Kvalitetas“ steigėjų ir vadovų, todėl man šis apdovanojimas – tai ilgo ir prasmingo darbo rezultatas, kuris dar labiau motyvuoja diegti inovatyvius vadybos metodus, tobulėti bei siekti aukščiausios kokybės visose veiklos srityse, ir svarbiausia – visą tai maksimaliai pritaikyti dėstant Ekonomikos fakultete, ugdant jaunąją vadybininkų kartą. „Kvalitetas“ man yra pagrindinis VU EF Kokybės vadybos programoje diegiamų inovacijų ir naujausių kokybės vadybos metodų taikymo praktinio išbandymo poligonas. Dėstydamas universitete visuomet dalinuosi savo patirtimi. Paskaitos man yra unikali galimybė ugdyti jaunus žmones, suteikti jiems ne tik žinias, tačiau ir įgūdžius, formuoti jų progresyvias vertybines orientacijas. Šiuolaikiniame technologijų amžiuje žinių perteikimas nebėra dėstytojo tikslas, jo tikslas – suteikti studentams gebėjimus, juos išmokyti kurti naujas žinias, praturtinti visuomenę. Taigi, mano patirtis versle man suteikia galimybes su studentais kalbėti ne teorine, o rinkos kalba, tuo labiau kad „Kvalitetas“ yra įsidiegęs ir sertifikavęs realiai veikiančias tarptautines kokybės vadybos (ISO 9001), aplinkos apsaugos vadybos (ISO 14001) ir socialinės atsakomybės (SA 8000) vadybos sistemas.

Juozai, Jūs esate kokybės profesionalas ir EF Kokybės vadybos magistro programos vadovas. Kaip Jūs vertinate savo kolegos Daliaus kokybės apdovanojimą?

Juozas: Išskirtinai puikiai. “Kvaliteto” laimėjimas – tai ir Kokybės vadybos magistro programos laimėjimas, kadangi ilgus metus ši vadybos ir mokslo konsultacinė kompanija yra mano vadovaujamos magistro programos partnerė ir didžiausia programos absolventų ir studentų darbdavė. Studijų metu Kokybės vadybos programos studentai „Kvalitete“ atlieka praktinius kokybės auditus, kurių metu jie susipažįsta su realia kokybės vadybos sistema, vertina ją bei teikia pasiūlymus kaip ji turi būti tobulinama. Tai puiki terpė vystytis praktiniams magistrantų gebėjimams, rodant šalies mastu pripažintos organizacijos kokybiškos  veiklos pavyzdį. Doc. D. Serafinas yra puiki „dovana“ Kokybės vadybos magistro programai. Jo dėstomų disciplinų pratybose atliekamos ne tik verslo (veiklos) simuliacijos, bet einama ir žymiai toliau – atliekamos realios užduotys, konkrečių organizacijų veiklos kokybės diagnostika, kokybės auditas ir kt. Visą tai aukštai vertina ir KV programos studentai bei absolventai, ir neseniai šią programą auditavę ir puikiai ją įvertinę užsienio universitetų ekspertai. Bendradarbiaudami su socialiniais partneriais ir padedami „Kvaliteto“ nuo 2012 m. įgyvendinome ilgai puoselėtą siekinį – geriausi kokybės vadybos programos studentai, įvykdę tam tikrus tarptautinius teorinius ir praktinius reikalavimus, turi galimybę studijų VU metu įgyti ir papildomą – „Kokybės auditoriaus“ kvalifikaciją bei gauti tai patvirtinantį sertifikatą.

 

Gal turite įžvalgų,  kaip aktyviau integruoti kokybės idėjas ir priemones mūsų Universitete?

 

Juozas, Dalius: Senieji Lietuvos universitetai per visą gyvavimo istoriją buvo ir yra inovacijų, naujų idėjų bei vertybių kūrimo ir puoselėjimo lopšys. Šiuolaikinėmis ekonomikos, mokslo ir studijų globalizavimo ir internacionalizavimo sąlygomis universitetinės vertybės turėtų apimti ir vadybos, aplinkosaugos bei socialinės atsakomybės sferas. Todėl Universitetui palinkėtume aktyviau formuoti socialinės atsakomybės ir darnios plėtros strategijas, diegiant  įvairius išteklius tausojančią kultūrą ir kuriant institucinę aplinkosaugos vadybos sistemą. Šias vadybos vertybes ir sistemas jau yra įdiegę kelios dešimtys Vokietijos, Skandinavijos ir kitų šalių universitetų, kitos viešojo sektoriaus organizacijos. Universitetui būti „pionieriumi“ ir pavyzdžiu šioje srityje yra garbės reikalas ir aukštosios mokyklos viena iš šiuolaikinių misijų. Kita vertus, šia novatoriška veikla praplėtus aukštosios mokyklos funkcijų diapazoną, mūsų Universiteto visų fakultetų studentai vadybos, tausojamosios plėtros ir socialiai atsakingos veiklos sampratą ir pavyzdžius mokytųsi ne tik iš vadovėlių, bet ir  iš realių universitetinės veiklos ir jos aplinkosauginės kultūros pavyzdžių. Gerųjų patirčių sklaida yra ne tik visuotinės kokybės vadybos principas, bet ir vienas svarbių universitetinės misijos uždavinių. Be materialinės, edukacinės ir kultūrinės naudos, tai esminiai įtakotų aukštųjų mokyklų įvaizdį šalies ir pasaulio akademinėje bendruomenėje bei verslo pasaulyje.

No Comments Yet

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *