Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration

VU EVAF Kokybės vadybos studijų programos dėstytojų darbas diegiant Socialiai orientuotos Žaliosios ekonomikos principus Lietuvoje

VU EVAF Kokybės vadybos studijų programos dėstytojai aktyviai dalyvauja LR Seimo ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimo, LR Vyriausybės ir Ūkio ministerijos darbo grupių veikloje dėl Socialiai orientuotos Žaliosios ekonomikos plėtros Lietuvoje. Tarpuniversitetinė mokslininkų darbo grupė, koordinuojama VU EVAF Kokybės vadybos studijų programos vadovo prof. dr. D.Serafino, paruošė gaires, kuriomis vadovaujantis turėtų būti iš esmės sprendžiamos socialinės problemos – panaikintas skurdas, dvigubai sumažinta pajamų nelygybė, sustabdyta emigracija ir spartus valstybės nykimas. Gairės numato strateginį ir sisteminį valstybės iššūkių sprendimą, kovojant ne su pasekmėmis, bet su priežastimis, atsižvelgiant į globalias tendencijas.

SAM_9009
2017-2025 m. socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos projekto, paremto minėtomis gairėmis, misija – kurti gerovės visuomenę plėtojant tvarią socialinę ekologinę ekonomikos sistemą, o vizija – Lietuvos patekimas į geriausių pasaulio šalių 10-ką (2025 m.) pagal visuomenės gerovės ir ekologijos rodiklius, darnios raidos, tausojančios ekosistemos naudojimo ūkiuose sukūrimas. Projekto, paliesiančio apie 1,1 mln. Lietuvos gyventojų, vizijai įgyvendinti numatyti šie tikslai:
1. Iki 2025 m. padidinti sveikatai palankių maisto produktų vietinę gamybą bei paslaugų apyvartą ir išskirtinės kokybės aukštos pridėtinės vertės produktų eksportą 21 mlrd. Eur;
2. Per keturis metus padidinti maisto produktų krepšelio perkamosios galios dydį 2 kartus namų ūkiams kurių kiekvieno šeimos nario mėnesio pajamos neviršija 300 Eur.
Lietuvos piliečių pasitikėjimo savo galiomis atkūrimas, teisinės bei ekonominės aplinkos formavimas, socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos mechanizmų kūrimas, vietinių produktų ir paslaugų vartojimo skatinimas, socialinių ryšių ir socialinio kapitaloformavimas – tik keli iš pagrindinių uždavinių norint įgyvendinti projektą bei įdiegti Socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos principus Lietuvoje.

No Comments Yet

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *