Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration

Prof. J. Ruževičius: Kokybės vadybos profesionalų verslui ir viešajam sektoriui reikėjo ir reikės…

2016.02.09 Ekonomikos_prof Ruzevicius

Kokybės vadybos magistro programos vadovas, Kokybės profesionalų tarptautinės gildijos tikrasis narys prof. Juozas Ruževičius pasidalijo mintimis apie gautą įvertinimą, programos sėkmę ir jos ateitį.

Kaip vertinate kokybės vadybos programos pasiektą aukštą vietą „Eduniversal Ranking Best Masters in the World“ reitingavimo sistemoje?

Nors šis įvertinimas ir yra malonus, bet mes jo per daug nesureikšminame, nes minėta reitingavimo sistema apima daugiausia studentų pasitenkinimą studijomis, absolventų įsidarbinamumą, atsižvelgia į nacionalinių kokybės vertinimo ir akreditavimo institucijų atliekamo magistrantūros programų vertinimo rezultatus, tačiau pilnai neapima kai kurių labai svarbių sričių, kurios, mano nuomone, taip pat atspindi tiek studijų programos ir specialistų parengimo kokybę, tiek absolventų mokslinę brandą ir jų pasirengimą profesinei praktinei veiklai. Mano nuomone, iki šiol reitinguojant studijų programas nepakankamai yra įvertinamos šios sritys:

  • absolventų praktinis pasirengimas būsimai profesinei veiklai;
  • programos suteikiama galimybė gabiausiems studentams (jiems išklausius atitinkamus kursus ir atlikus atitinkamų ES institucijų nustatytą privalomą praktinių darbų realiose organizacijose kiekį) studijų metu gauti ir papildomą profesinį diplomą;
  • magistranto mokslinė branda, atsispindinti jo publikacijose ir moksliniuose pranešimuose;
  • programos absolventų gaunami diplomai su pagyrimu (atspindintys tiek magistranto studijų kokybę, tiek mokslinius rezultatus);
  • magistrantų apdovanojimai už geriausius mokslinius pranešimus, prizai įvairiuose magistro darbų konkursuose ir kt.

Minėtos reitingavimo sistemos ekspertams aš esu parengęs ir netrukus pateiksiu vertinimo sistemos tobulinimo pasiūlymus. Juolab kad minėtose srityse turime kuo pasidžiaugti – 2016 m. net pusė kokybės vadybos programos absolventų turėjo solidžias recenzuotas mokslines publikacijas, skaitė pranešimus nacionalinėse ir Studentų mokslinės draugijos konferencijose, pristatė savo tyrimų rezultatus atitinkamų sričių ekspertams ir tirtų organizacijų vadovybei. Visa tai ir puikūs studijų rezultatai lėmė tai, kad pusė 2016 m. baigusiųjų šią programą magistrantų gavo VU diplomus su pagyrimu – Cum laude ir Magna cum laude, o dalis absolventų gavo ir 2-ąjį papildomą profesinį diplomą – Kokybės vidaus auditoriaus sertifikatą. Už tai esame dėkingi mūsų socialiniams partneriams – Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos (LKVIA) nariams.

Kaip kokybės vadybos programoje yra siekiama praktinio ugdymo ir suteikiamas 2-asis diplomas?

 Visų studijų metu siekiama užtikrinti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių ugdymo derinimą. Programos dėstytojų komandoje – darni teoretikų akademikų ir verslo praktikų pusiausvyra, kviečiami skaityti paskaitų užsienio universitetų mokslininkai ir kokybės veiklos praktikai.

Mano nuomone, svarbi kiekvieno dėstytojo misija yra ne tik įtaigiai išdėstyti teorinę medžiagą, bet ir įtraukti studentus į būsimos profesinės veiklos realijas ir vingrybes. Kodėl yra prasminga ir net būtina formuoti studentų būsimos veiklos praktinius įgūdžius, įtraukiant juos ne tik į dalykinius žaidimus (Case Studies), bet ir į realių užduočių atlikimą organizacijose, o ne vien teikiant jiems tik teorines žinias? Atsakymą, manau, jau prieš 2,5 tūkstančių metų davė didysis kinų mąstytojas, filosofas ir edukatorius Konfucijus, savo mokymų postulatuose tvirtindamas:

  • Tu man papasakok – ir aš užmiršiu“ (t. y. tradicinė paskaita – J.R.);
  • Parodyk man – ir aš galbūt atminsiu“ (t. y. pratybos, seminarai – J.R.);
  • Įtrauk mane – ir aš suprasiu“ (įtraukus studentą į realią veiklą, procesus, jis daugiau išmoks, pradės daug ką savarankiškai daryti, priimti savarankiškus sprendimus ir kt. – J.R.);
  • Paleisk mane – ir aš sėkmingai veiksiu“ (t. y. svarbu studentui suteikti įgaliojimus, veiklos laisvę, erdvę savarankiškumui – J.R.);

Baigiant studijas Universitete Kokybės vadybos programos absolventai gauna ir antrąjį (papildomą) profesinį Kokybės vidaus auditoriaus diplomą, jeigu jie yra įvykdę ES atitinkamų institucijų auditoriams numatytus reikalavimus – atlikę nustatytą praktinių auditų kiekį verslo ir viešojo sektoriaus organizacijose ir yra išklausę reikalingus teorinius kokybės vadybos ir audito kursus.

 Kokia kokybės vadybos programos ateitis?  

Galima atsakyti trimis žodžiais – tobulinti, keisti ir keistis. Vis populiarėja prieš pusantrų metų pradėta įgyvendinti kokybės vadybos ištęstinė („šeštadieninė“) 2 metų trukmės magistrantūros programa, nes joje gali studijuoti ne tik vilniečiai, bet ir atokiau visoje Lietuvoje gyvenantys asmenys. Naujas iššūkis mums – neseniai patvirtinta kokybės vadybos programa anglų kalba. Tai yra atsakas, arba kokybės standartų kalba šnekant – koregavimo veiksmas, reaguojant į neseniai vykusio tarptautinio akreditacinio programos audito išvadoje teiktą pastabą, kad būtina didinti šios programos tarptautiškumą. Kita vertus, tai nedidelis indėlis į VU 2013–2020 m. strateginio plano įgyvendinimą. Šiame plane pabrėžiama, kad VU strategija yra nukreipta į tarptautiškumo didinimą. VU rektorius prof. Artūras Žukauskas taip pat akcentuoja tarptautiškumo naudą ir svarbą šiandieniniame pasaulyje ir teigia, kad „užsienio studentų skaičiai auga ne taip greitai, kaip norėtųsi, todėl vienas svarbiausių universiteto strateginių uždavinių yra sukurti tarptautinio lygio studijų sistemą“. Visa tai suponuoja kokybės vadybos magistrantūros studijų programos anglų kalba įgyvendinimo poreikį ir svarbą.

Kas nulemia programos pokyčius?

Mes, EF kokybininkai privalome ir toliau stiprinti grįžtamąjį ryšį, tiek su dabartiniais magistrantais, tiek ir su visų ankstesnių laidų absolventais bei darbo rinkos atstovais, operatyviai reaguoti į darbo aplinkos ir darbo rinkos pokyčius – ir tai privalu daryti nuolat bei sistemingai. Štai jau kelinta diena atlieku išsamią 2016 m. absolventų apklausos rezultatų analizę. Jų išsamūs atsakymai, geranoriška konstruktyvi ir pozityvi kritika, patarimai ir siūlymai tiek programos tobulinimui visumoje, tiek ir kiekvieno konkretaus dėstytojo tobulėjimui yra aukso vertės lobis koregavimo veiksmams, tobulinimui, pokyčiams ir asmeniniam keitimuisi. Nuoširdžiai dėkoju už tai absolventams. Ir štai kas nuteikia optimistiškai – 2016 m. absolventai užbaigtų Kokybės vadybos studijų kokybę įvertino 9,8 (!) balo iš 10, ir visi be išimties apklaustųjų studijuoti Kokybės vadybos programoje rekomenduotų savo geriausiems draugams, giminaičiams, bendradarbiams.

  Koks kokybės vadybos programos absolventų poreikis?

Naujų šiuolaikiškų kokybės specialistų poreikis yra ir bus. Sistemingai gauname verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų prašymus pasiūlyti jiems mūsų programos magistrantų ir absolventų darbui kokybės vadybos srituje.   Išaugęs atskirų kokybės vadybos sričių ir verslo konsultacijų kompanijų skaičius ir besiplečiančios jų veiklos sritys rodo, kad rinkoje kokybės specialistų poreikis yra didelis ir nuolat auga. Organizacijos vis labiau orientuojasi į kokybės gerinimo, aplinkosaugos, darbuotojų saugos, gyvenimo darbe kokybės gerinimo, socialinės atsakomybės strateginius klausimus, kurių sprendimas taip pat sietinas su įvairių rūšių kokybės gerinimo veiksmais ir priemonėmis, pasiekiant daugelį organizacijai svarbių interesų grupių. Kaip parodė „Forbes Insights“ ir Amerikos kokybės draugijos (American Society for Quality – ASQ) 2014 m. atlikto kokybės kultūros pasaulinio tyrimo rezultatai (http://www.forbes.com/forbesinsights/asq/index.html), 53 proc. tirtų pasaulio organizacijų planuoja investuoti į kokybės programas per ateinančius 18 mėnesių. Taigi joms reikės kokybės vadybą išmanančių profesionalų.

No Comments Yet

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *