Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration

Informacija norintiems stoti į Kokybės vadybos magistro studijas

Priėmimo į VU magistrantūros studijas 2012 m. taisykles rasite adresu: http://www.vu.lt/lt/studijos/priemimas/i-antrosios-pakopos-studijas

Stojančiuosius į Ekonomikos fakultetą konsultuoja ir stojantiesiems reikalingas pažymas (Nr.2) išduoda Daiva Budrienė (Saulėtekio al. 9, 2 rūmai, 202 kab., tel. (8-5) 219 3231, el. paštas daiva.budriene@ef.vu.lt

Stojančiųjų konkursinės eilės kiekvienoje programoje sudaromos pagal konkursinius balus. Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš pirmos pakopos (bakalauro arba vientisųjų ) studijų diplomo ir jo priedėlio (priedo), laipsnio nesuteikiančių studijų pažymėjimų. Jei konkursiniam balui sudaryti reikalingo programos pagrindų dalyko, įrašyto priedėlyje (priede) pavadinimas neatitinka nurodyto Taisyklių 2 priede, dokumentų registracijos metu būtina pristatyti pažymą Nr. 2. (žr. Taisyklių 14 priedą).

Jei stojantysis iš į konkursinį balą įeinančio dalyko turi nepakankamą kiekį kreditų ar yra laikęs įskaitą, tai laikoma, kad pažymys yra lygus 5, o jei iš viso to dalyko nėra studijavęs, tai į konkursinio balo formulę įrašomas 0. 

Kvietimai studijuoti paskelbiami liepos 10 d. 16 val. VU interneto svetainėje, priėmimo komisijoje ir Ekonomikos fakultete (Saulėtekio al. 9, II rūmai, 2 aukštas)

No Comments Yet

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *